Wat is cambio autodelen?

au·to·de·len (werkwoord, onbepaalde wijs): systeem waarbij verschillende mensen samen één auto gebruiken

Méér doen met minder om te evolueren naar een kwalitatief, duurzamer en zorgelozer stadsleven. Cambio wil zo meer ruimte en een aangenamere, gezondere leefomgeving creëren. Autodelen vormt samen met te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen wagen. Door te delen creëren we meer mobiliteit met minder wagens.  Auto’s kunnen ontzettend handig zijn, maar hun huidige ecologische bandafdruk kan kleiner.

Cambio wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs voor iedereen garandeert. Zo hopen we samen met onze leden een lokaal steentje bij te dragen aan een betere planeet. 

cambio in 30"

Video
De impact van cambio autodelen

Samen met al onze individuele leden maken we nu al een verschil.
Kijk zelf welke impact je mee kan helpen maken in Vlaanderen.